Opbygning af WEB-adresse

Nedenfor er angivet et eksempel på, hvordan en WEB-adresse kan være opbygget, og forklaring på benævnelser og forkortelser. Du har set dem millioner af gange, men hvad betyder de enkelte forkortelser.

1) HTTP står for Hyper Text Transfer Protocol. Dette angiver den metode som computere på Internettet benytter til at overføre web-siderne fra en computer til en anden.

2) Subdomænet, navn under hoveddomænet, kan fastsættes af hoveddomænets ejer. Normalt er udgangspunktet www, som står for World Wide Web. Dette angiver, at man befinder sig på Webben (Spindelvævet) modsat f. eks. FTP (FTP drejer sig om filoverførelser - File Transfer Protocol). Langt de fleste servere er sat op til at fungere selvom der ikke skrives "www" foran domænenavnet. Subdomæner kan bruges til at indikerer, at man befinder sig på en speciel underkategori af den angivne hjemmeside f.eks. domain.formidleren.dk.

3) Domænenavnet er kontaktadressen til den computer, der ønskes informationer fra. Disse adresser køber man en brugsret til af DK hostmaster, for så vidt angår dk-domæner.

4) Top (Level) Domænet angiver hovedsageligt, hvilket land adressen er registreret som hørende til. Kan også angive kategorier af navne f.eks. ".net" og ".org".

1-4) Selve domænenavnet, dette er i virkeligheden et navn, der ligger sig ovenpå den egentlige computeradresse, der hedder IP-adressen. IP-adressen består af 8-12 cifre adskilt af tre punktumer f.eks.: 155.23.141.16.

5) Dette er en undermappe på den angivne server, der kan ligge flere mapper inden i hinanden disse angives ligesom i den gamle DOS.

6) Navnet på den side, der ønskes vist. HTM eller HTML står for Hyper Text Markup Language, hvilket er det sprog som web-sider skrives i, for at disse kan fortolkes af brugerens computer.