Forretningsbetingelser for Domain.Formidleren.dk

1) Inddatering
Ved registrering af domænenavne i databasen er det en forudsætning, at den registrerende bruger er berettiget til at disponere over det pågældende domæne.
Brugere, der inddaterer fejlagtige informationer i basen, ved registrering af domænenavne i basen, og derved påfører andre økonomiske tab, er umiddelbart ansvarlige for dette.

2) Brug
Ved drift af basen opdateres informationer og vejledninger løbende. Det kan ikke afvises, at et område som Internettet, der befinder sig i en hastig udvikling, til tider vil ændre sig hurtigere end vejledningerne kan følge med. I tilfælde hvor dette bemærkes, bedes dette oplyst til kontakt@formidleren.dk.
Ophavsmændene bag Domain.Formidleren.dk fraskriver sig ethvert direkte eller indirekte erstatningsansvar for fejlagtige informationer som måtte forefindes i basen.

3) Nyhedsbrev
Brugere, der er tilmeldt denne service modtager ca. en gang i kvartalet et nyhedsbrev. Dette sker dels for at sikre, at de tilmeldte e-mail adresser er gyldige, og dels for at informere om nye tiltag.

4) Driftsforstyrrelser
Der vil til tider kunne forekomme inddateringsfejl og tekniske fejl i basen, da basen for en stor dels vedkommende administreres af "de registrerede brugere". Sådanne fejl vil hovedsageligt være forbigående, og bedes oplyst til kontakt@formidleren.dk.

5) Ophavsret
Alt materiale der forefindes på denne web-side er beskyttet af danske og internationale love om ophavsret. Informationer så som dokumenter, layout, design, grafik, logo, billeder og tekst må ikke kopieres eller retransmitteres, medmindre Formidleren.dk har givet skriftlig tilladelse hertil.
Ved henvisninger til oplysninger må alene linkes til forsiden.

6) Tvister
I tilfælde af tvistigheder med brugere af listen, accepterer brugerne ved registrering i databasen, at Københavns byret skal være første instans for løsningen af eventuelle konflikter.