Proces for overdragelse

Overgragelsen
Teknisk foregår overdragelsen ved, at der gives besked til DK-hostmaster, om at der skal anmeldes en ny ejer af domænenavnet.
Overdragelsen kan ske ved at udfylde følgende formular, og sende denne til DK-hostmaster: Formular til overdragelse.

Vær opmærksom på
Det er vigtigt at gøre sig klart at rettighederne til domænet går tabt efter overdragelse er sket.
Overdrager bør derfor sikre sig den fulde betaling før overdragelsen finder sted.
Fuld sikkerhed for betaling kan sikres gennem oprettelse af et "penge-depot" i en bank.

Vi ordner handlen
For et undgå problemer ved overdragelsen af et domænenavn kan det være fornuftigt at alliere sig med en form for ekspertise.
Domain.Formidleren.dk tilbyder som en del af sin service at administrere handlen, hvorved både ejer og køber af domænet sikres maksimalt. Dette gøres imod et mindre gebyr, læs yderligere om overdragelse via Domain.Formidleren.dk.

 


IDrive Remote Backup