Varemærkerettigheder

Den varemærkeretlige lovgivning gælder også for domænenavne. Dette betyder at domænenavne, der er identiske med varemærker, kan krænke varemærkeloven. Det er derfor retligt muligt for indehaveren af et varemærke, at forbyde andre at gøre erhvervsmæssigt brug af det pågældende domænenavn, jf. varemærkeloven § 4 stk. 1.

I Danmark kan man opnå varemærkeret alene ved ibrugtagning af et firmanavn/domænenavn, forudsat andre ikke allerede har rettigheder til det pågældende navn. Dette betyder, at man ikke skal foretage nogen registrering, for at have eneret til at benytte det valgte navn i forretningsmæssige sammenhænge.

Vær også opmærksom på selskabsloven og Lov om internetdomæner.

Det er fornuftigt at konsultere en ekspert på området, før man opbygger større web-sider, og igangsætter markedsføring.

 

IDrive Remote Backup