Alle spørgsmål
For sælger
For køber
Papirer
Denne service
Dine spørgsmål


  

Udlændinges erhvervelse af Fast ejendom i Danmark

Spørgsmål:
Kan man som udlænding købe fast ejendom i Danmark?
   
Svar:
Personer, som ikke har bopæl, og som ikke tidligere har haft bopæl i Danmark i en periode på i alt 5 år, kan som udgangspunkt ikke købe fast ejendom i Danmark uden tilladelse.

Det følger af "Lov om erhvervelse af fast ejendom" at disse personer skal søge om godkendelse fra justitsministeren jf. lovens § 3 stk. 1.
Denne regel gælder dog ikke for borgere der er bosat i et EU- eller EØS-land. Disse kan erhverve ejendom uden tilladelse jf. "Bekendtgørelse om erhvervelse af ejendom for EU-borgere mv.".

Denne undtagelse gælder dog ikke såfremt det er en forældre, der ønsker at købe en ejerlejlighed og leje denne ud til et barn.
Med hensyn til forældrekøb for udlændinge skal der således også søges om tilladelse fra justitsministeren jf. Lov om erhvervelse af fast ejendom § 3 stk. 1.

Det er muligt at indhente forhåndsgodkendelse eller udarbejde en betinget købsaftale, for at sikre sig inden handlen bliver bindende.

Printvenlig version